II Przegląd najlepszych doświadczeń dokumentalnych cinematic VR “Czasoprzestrzenie VR”

W tym roku po raz drugi publiczność festiwalu będzie miała możliwość oglądać kilkadziesiąt najlepszych na świecie doświadczeń dokumentalnych przygotowanych z myślą o środowisku wirtualnej rzeczywistości. Postęp w technologiach rejestracji i obróbki materiałów powoduje coraz lepszą jakość techniczną. Pojawia się coraz więcej utworów dokumentalnych rejestrowanych w 3D, co jest kluczowe dla poczucia zanurzenia w prezentowanych światach. Ale co najważniejsze widać coraz większą świadomość twórców w używaniu nowego medium – tematyka jak i forma prac są coraz bardziej różnorodne. Podobnie jak w zeszłym roku doświadczenia podzieliliśmy na pięć bloków:

Reportaż – krótkie formy video 360 i cinematic VR poświęcone aktualnym problemom na świecie.
Dokument antropologiczny – formy dokumentalne obserwacyjne cinematic VR pozwalające odbiorcy uczestniczyć i przebywać w mało rozpoznanych społecznościach na świecie.

Dokument kreacyjny – formy dokumentalne narracyjne cinematic VR prezentujące autorskie spojrzenie na opisywane zagadnienia.

Granice dokumentu – formy doświadczeń cinematic VR powstałe w oparciu o autentyczne wydarzenia lub zjawiska, jednak posługujące się środkami formalnymi związanymi z innymi dziedzinami sztuki (animacja, interakcja, gamifikacja) i/lub korzystające w sposób otwarty z fikcyjnych elementów opowieści.

Varia – doświadczenia prezentujące najbardziej zaawansowane przykłady rozwoju języka cinematic VR.

Zapraszamy na drugą stronę rzeczywistości.

9.06 | 11:00 -19:00 DWORZEC GŁÓWNY PKP
10.06 | 11:00 -19:00
11.06 | 11:00 – 16:00

8 stanowisk
4 bloki po 25 minut każdy
3 dni