Nagrody festiwalowe

Grand Prix „Złote Oko”

dla najlepszego filmu w Konkursie Głównym: 5000 złotych i statuetka „Złotego Oka” autorstwa Magdaleny i Andrzeja Kucharskich → laureata wybierze Jury Konkursu Głównego

Młode Oko

dla najlepszego filmu w Konkursie Młodzieżowym: 500 złotych i statuetka „Młodego Oka” autorstwa Magdaleny i Andrzeja Kucharskich → laureata wybierze Jury Konkursu Młodzieżowego

Nagroda Specjalna dla Filmu o Szczególnych Wartościach Przyrodniczych

w wysokości 1500 złotych, ufundowana przez Nadleśnictwo Świdnica → laureata wybierze Jury Konkursu Głównego

Nagroda Specjalna Jury

dla wyróżniającego się filmu w Konkursie Głównym → laureata wybierze Jury Konkursu Głównego

Nagroda Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica

w wysokości 1000 zł, przyznawana w Konkursie Głównym przez Jury Młodzieżowej Rady Miasta Świdnica

Nagroda Publiczności

przyznawana w Konkursie Głównym na podstawie głosowania festiwalowej publiczności, ufundowana przez Ligę Kobiet Polskich, koło w Świdnicy

Nagroda Kolei Dolnośląskich

specjalne wyróżnienie przyznawane i ufundowane dla filmów z Konkursu Głównego przez Koleje Dolnośląskie

„Kinematografek”

nagroda przyznawana w Konkursie Głównym i Młodzieżowym przez osadzonych na oddziale więziennym Aresztu Śledczego w Świdnicy