Konkurs Młodzieżowy – formularz zgłoszeniowy

Informacje o zgłaszającym

Adres zamieszkania osoby/instytucji zgłaszającej:

Informacje o filmie

Akceptacja regulaminu - Regulamin

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu

Przetwarzanie danych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Dz.U. nr 133, poz. 883).